Testa el på timmen

Så roligt att man behövt sätta sig in i elbranschen nu ordentligt när det rusat som aldrig förr. Det finns många fina guider och för den som är nördig går det rätt snabbt att få en helhetsbild av de stora händelserna och skapa sig en prognos av vart vi är på väg. Det enda sättet man kan protestera som medborgare är att upplysa sin gemene medborgare om vem som bestämmer priset på el.

El – mikro och makroekonomi

Utbud och efterfrågan är den mest kända ekonomiska teorin som nog alla känt till. Det är så marknadsekonomin fungerar. Just nu har vi höga elpriser då nedstängda kärnkraft innebär mindre producerad el. En väldigt enkel ekvation som vore trevligt om fler lärde sig. Om det är många som vill ha något det finns lite av så blir priset högt. Det finns de marknader som man stryper utbudet för att bibehålla höga priser, som diamanter.

Vem har makten över el

Det är några särskilda elbolag som producerar stora mängder el varje år och därmed har makten över spotpriset på el. Elpriserna går upp då det inte produceras lika mycket el och det är dessa elbolag som bestämmer över vad det ska landa på. Elbolagen som säljer el har inte så mycket att säga till om då de jobbar med marginaler mot dig som kund. Enda sättet att göra något åt elpriset är att det produceras mer el. Däremot så marknadsför de stora elbolagen nu grön energi, gärna 100 % förnybar stenhårt. Vilket planeten tjänar på och även de själva, då de kan ta mer betalt.

Totalkostnaden för el

I jämförelsetjänsten Elbyte görs en beräknad uppskattning på årlig kostnad utifrån det elpriset som du valt. Men om du väljer rörligt elavtal så ändrar sig spotpriset en gång per månad (utifrån föregående månads genomsnittliga spotpris). Om du väljer timpris får du elen till det priset som gäller just den timmen. Det kan bli billigare om du kan styra din elförbrukning till timmar på dygnet när andra inte förbrukar el lika mycket.

Prognos 2022 Vintern som varit var väldigt kall och ser man till makrotrender så efterfrågades mer el från Sverige av andra länder. Risken är att den utvecklingen bara kommer fortsätta och att elpriset slår nya rekord nästa vinter. Vårt hopp är att stora elbolag effektiviserar produktion av grön el och gör att den blir tillförlitlig så som kärnkraft varit. I många länder bygger man ut kärnkraft och det blir intressant att se om opinionen svänger. Det är såklart inte bra att gräva ned Uran för en osäker framtid men övergången måste också ske på ett ansvarsfullt sätt utan att Sverige halkar efter på den ekonomiska världsmarknaden.